Welkom

Welkom op deze informatiesite van onze vereniging.
Het behoud van de eigenheid van de kernen Schoorl, Groet en Camperduin binnen de Gemeente Bergen staat centraal. Wij willen:

– verbindingen leggen tussen heden en verleden
– u wegwijs maken in de geschiedenis van de kernen
– u attent maken op veranderingen als gevolg van een gewijzigde
maatschappijvisie
– u bewust maken van het landschappelijk schoon, ook met zijn
belangrijk verleden en de wijzigingen van functies van het
landschap

opdat u, met deze vergaarde kennis, bewust mag genieten van deze specifieke omgeving.

Velen van u hebben herinneringen en foto’s, ansichtkaarten, e.d. van het verleden. Wij nodigen u van harte uit uw bijdrage te leveren aan deze website of aan ons Jaarboek. Wij zullen u daarvoor dankbaar zijn!

Ela Hulshoff – Voorn, namens het bestuur 

Wij zijn door ANBI erkend als een goededoelenstichting. Daardoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en legaten vrij van erfrecht.